Även om det finns ett stort antal belysningsalternativ är majoriteten av belysningen bestående av antingen glödlampor eller lysrör. Lysrörsbelysning har en stor fördel i energieffektivitet jämfört med glödande belysning. Lysrör kan producera 50-100 lumen/watt jämfört med ca 15 lumen/watt för glödlampor.

Det välbekanta lysröret består av ett lång smal glasrör med två elektriska anslutningar på varje metallock som tätar ändarna av röret. Röret fylls med ädelgaser såsom argon, neon eller krypton. Några droppar av kvicksilver placerades ofta i röret. Egenskaperna hos dessa kvicksilver atomer gör dem mycket effektiva som ljuskälla.

Det är inte helt vanligt att lysrör placeras på arbetsplatser och i butiker då de lyser upp större ytor på ett bättre sätt. I hemmet så har lysrör nästan helt ersatts av traditionella lampor då lysrör ger ett ganska tråkigt ljus. Ingen sätter upp ett lysrör om man vill ha en mysig stämning. Lysrör har ofta placerats i kök och badrum när det handlar om belysning i hemmet. Detta har dock ändrats och även om många fortfarande har det så brukar de flesta nu använda t ex spottar eller helt vanliga lampor nu istället.

Även i butiker och på större kontorsplatser börjar traditionella lysrör ersättas med lysrör som består av dioder (så kallade led-rör). Dessa börjar nu ge ett likvärdigt ljus och kvalitén har de senaste åren ökar väldigt mycket. Den stora fördelen är dock kostnaden i drift som i många fall droppar flerfaldigt.

I och med EU:s nya regler som ska resultera i att halogenlampor fasas ut och den höga kostnaden att driva hundratals lysrör kommer att innebära att led-lampor snart helt tar över. Det kommer inom några år tillhöra ovanligheten att se traditionella lamor. Vissa kommer dock klamra sig fast vid det gamla då de anser att kostnadsbesparingen inte väger upp för den lilla försämring i ljus som det innebär att byta till en led-lampa.